Školská rada

Členové školské rady 2021-2024


Zástupci zřizovatele:
Světla Havlíčková, RNDr. Pavel Henek


Zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Jana Smejkalová, Mgr. Markéta Růžičková


Zástupci zákonných zástupců žáků:
doc. MgA. Hana Průchová Ph.D., Andrea Bechrová


Předseda Školské rady:

RNDr. Pavel Henek (zvolený na jednání ŠR ze 24.6.2021)


Zapsala: 14. 9. 2023 Mgr. Romana Dočekalová, ředitelka školy