Školská rada

Členové školské rady 2021-2024


Zástupci zřizovatele:
Světla Havlíčková, RNDr. Pavel Henek


Zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Jana Smejkalová, Mgr. Markéta Růžičková


Zástupci zákonných zástupců žáků:
Ing. Táňa Procházková, Andrea Bechrová


Předseda Školské rady:

RNDr. Pavel Henek (zvolený na jednání ŠR ze 24.6.2021)


Zapsal: 25.6.2021 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy