Kalendář akcí ZŠ

 • 28. 06. Předání vysvědčení
 • 27. 06. Výtvarný workshop v Galerii Blansko (4., 5. roč.)
 • 27. 06. Volný program jednotlivých tříd
 • 26. 06. Odevzdávání učebnic
 • 26. 06. Schůzka s rodiči budoucích prvňáků – PŘELOŽENO z 20. 6.
 • 25. 06. RDR akademie – dopoledne s fotbalisty
 • 24. 06. Cvičná evakuace, Dopoledne s myslivci
 • 20. 06. Školní výlet Brno (2. – 5. roč.)
 • 20. 06. Schůzka s rodiči budoucích prvňáků – PŘELOŽENO!!!
 • 18.06. Pasování na čtenáře (1. roč.)
 • 18. 06. Rozloučení s páťáky (OÚ)
 • 17. 06. Výlet EDEN (1. roč. + MŠ)
 • 13. 06. OMŠ Ráječko vybíjená, kopaná (nominovaní)
 • 11.06. Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou (1. – 3. roč.)
 • 06. 06. OMŠ Rudice atletika (nominovaní)
 • 05. 06. Třídní schůzky (konzultace)
 • 31. 05. Vojenský den ve Vyškově (2. – 5. roč.)
 • 30. 05. Školní akademie
 • 24. 05. Mladý zahrádkář (nominovaní)
 • 21.05. Dopravní hřiště Blansko (4. + 5. roč.)
 • 17. 05. Školní výlet Lama centrum (1. roč.)
 • 17. 05. Atletické závody Rájec (nominovaní) – zrušeno
 • 15. 05. Divadelní představení Lotrando a Zubejda (Kino Blansko)
 • 13.05. Interaktivní workshop Voda v přírodě (školní zahrada)
 • 07. 05. Nocování ve škole – Harry Potter (přeloženo z března)
 • 13. 04. Úklid Moravského krasu (5. roč.)
 • 08. 04. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (3. – 5. roč.)
 • 04. 04. Zápis do 1. ročníku ZŠ
 • 27. 03. Velikonoční dílny v rámci ŠD
 • 22. 03. Matematický klokan (2. – 5. roč.)
 • 21. 03. Recitační soutěž Doubravické veršování (nominovaní)
 • 18. 03. Recitační soutěž Ráječkovský Rudolf
 • 10. 03. Kulturní program k MDŽ (vybraní žáci)
 • 08. 03. Projektový den ZŠ Rájec (4. + 5. roč.)
 • 08. 03. Divadelní představení (MŠ + 1. roč.)
 • 29. 02. Veselé zoubky (1. roč.)
 • 23. 02. Divadelní představení (MŠ + 1. roč.)
 • 19. 02. Začíná výuka podle původního rozvrhu hodin
 • 13. 02. Ukončení plaveckého výcviku
 • 05. 02. – 09. 02. Jarní prázdniny
 • 02. 02. Pololetní prázdniny
 • 01. 02. Harry Potter (projekce)
 • 31. 01. Pololetní vysvědčení (výpis)
 • 26. 01. Gorila a já – Polárka Brno (2. – 5. roč.)
 • 24. 01. Okresní kolo Matematické olympiády (nominovaní)
 • 17. 01. Konzultační třídní schůzky
 • 11. 01. Papoušek na větvi – ekologická výchova Soběšice (1. – 3. roč.)
 • 09. 01. Začíná plavecký výcvik (Boskovice)
 • 08. 01. Změna rozvrhu (po dobu plaveckého výcviku)
 • 03. 01. Nástup do školy po prázdninách

 • 22. 12. Třídní vánoční besídky, vystoupení žáků 
 • 21. 12. Divadelní představení Vánoční příběh (1. + 2. roč.)
 • 19. 12. Divadelní představení Zakletý čert (Rájec)
 • 13. 12. Preventivní programy s Policií ČR
 • 05. 12. Projektový den ZŠ Rájec – Christmas (4. + 5. roč.)
 • 01. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení, výstava)
 • 01. 12. Fotografování ve stylu RETRO
 • 01. 12. Zahájení Adventu (rozsvěcení vánočního stromku)
 • 29. 11. Beseda s p. Kocůrkem (Naše příroda, USA)
 • 24. 11. Divadelní představení (1. roč.)
 • 22. 11. Pečení perníčků
 • 16. 11. Lampionový průvod
 • 15. 11. Konzultační třídní schůzky
 • 03. 11. Tonda Obal na cestách
 • 31. 10. Halloweenská výuka
 • 26. a 27. 10. podzimní prázdniny
 • 25. 10. Dýňování ve ŠD
 • 18. 10. Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
 • 16. 10. S Tetinami na zelenou – Kino Blansko (1. roč.)
 • 02. – 06. 10. barevný týden v ZŠ
 • 29.09. Ředitelské volno
 • 26.09. Dopravní hřiště Blansko (4., 5. roč.)
 • 21. 09. Stmelovací program (4., 5. roč.)
 • 20.09. Kosmický stan (mobilní planetárium)
 • 14.09. Informační třídní schůzky
 • 04.09. Zahájení školního roku 2023/2024
 • 30.06. Předání vysvědčení
 • 28.06. Farma EDEN Bystřice nad Perštejnem – školní výlet (2.-5. roč.)
 • 28.06. Zámek Rájec nad Svitavou – školní výlet (1. roč.)
 • 26.06. Myslivci (chata Ráječko)
 • 22.06. Školní akademie (Stará škola)
 • 13.06. Pasování čtenářů – Obecní knihovna (1. roč.)
 • 09.06. Dopravní hřiště Blansko (4.-5. roč.)
 • 08.06. Dům přírody Skalní mlýn (2.+3. roč.)
 • 02.06. Vojenská akademie Vyškov – Den dětí (1.-5. roč.)
 • 30.05. Sportovní dopoledne – kopaná Olympia Ráječko
 • 26.05. Olympiáda malotřídních škol (Ráječko) – vybíjená, kopaná
 • 26.05. Mladý zahrádkář – soutěž, vybraní žáci 4.-5. roč. (Stará škola)
 • 23.05. Městská policie Blansko – ukázka výcviku služebních psů (2.+3. roč.)
 • 18.05. Třídní schůzky 
 • 16.05. Praha – poznávací výlet (5. ročník)
 • 25.04. „Písničky starých řemeslníků“ (Stará škola – výchovný koncert)
 • 14.04. Ráječkovský Rudolf – recitační soutěž
 • 13.04. Zápis do 1. ročníku ZŠ
 • 12.04. Podané ruce – preventivní program
 • 31.03. Noc s Andersenem (nocování ve škole)
 • 30.03. Vynášení Morény (ŠD)
 • 29.03. Návštěva knihovny – 1. a 4.+5. ročník
 • 28.03. Návštěva knihovny – 2. a 3. ročník
 • 23.03. Divadlo „Krysáci a ztracený Ludvík“ – Blansko (1.-5. roč.)
 • 13.-17.3. Jarní prázdniny
 • 09.03. Divadlo „Little Red Riding Hood“ – představení v AJ (4.-5. roč.)
 • 07.03. Ukončení plaveckého výcviku
 • 02.03. Beseda se spisovatelem J. Benešem (Stará škola)
 • 27.02. LIPKA, pracoviště Jezírko – environmentální program (2.-5. roč.)
 • 19.02. Dětský karneval – sportovní hala (divadélko TETINY)
 • 03.02. Pololetní prázdniny
 • 31.01. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
 • 10.01. Individuální konzultační hodiny pro rodiče před 1. pololetím (14 – 17 hodin)
 • 03.01. Zahájení plaveckého výcviku (2.-5. roč.) – bazén Boskovice
 • 23.12.-2.1.2022 Vánoční prázdniny
 • 16.12. Vánoční příběh (představení ve škole pro 1. a 2. ročník)
 • 15.12. Louskáček – Janáčkovo divadlo Brno (3.-5. roč.)
 • 05.12. Hudebně výchovný koncert (Mgr. K. Kocůrek)
 • 12.12. Vánoční dílna pro děti ze školní družiny
 • 02.12. Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení + výstava
 • 28.11. Míček Flíček (představení ve škole pro 1. a 2. ročník)
 • 16.11. Lampiónový průvod
 • 26.-28.10. Podzimní prázdniny
 • 21.10. Dopravní hřiště Blansko (4.-5. roč.)
 • 15.09. Třídní schůzky 
 • 09.09. Naše princezna ze mlejna – hudební pohádka, zámecký park Blansko (3.-5. roč.)
 • 01.09. Slavnostní zahájení nového školního roku
 • 20.05. Atletické závody Rájec-Jestřebí (vybraní žáci 1.-5. roč.)