Nepřehlédněte

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Ráječko


Informace o škole

  • Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace je příspěvková organizace, která sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má právní subjektivitu, zřizovatelem je Obec Ráječko.
  • Základní škola a Mateřská škola Ráječko vznikla sloučením obou škol k 1. 7.2005 do jednoho právního subjektu. Dříve působily obě školy v samostatných budovách, během října 2005 došlo k přestěhování základní školy do budovy mateřské školy. Přestěhování základní školy bylo historickou událostí pro celou obec. V původní budově na kopečku u silnice působila základní škola dlouhých 150 let.
  • V roce 2015 byla školní budova přistavena o další moderní prostory.
  • Základní škola je malotřídní se čtyřmi třídami, výuka se uskutečňuje v 1. – 5. ročníku. První, druhý a třetí  ročník jsou samostatné třídy, další třídu tvoří spojený 4. a 5. ročník. V současné době navštěvuje základní školu 65 žáků.
  • Mateřská škola je trojtřídní, může ji navštěvovat ve třídě Ježečků, Žabiček a Soviček až 72 dětí.
  • Školní družina má dvě oddělení, které navštěvuje 50 účastníků.
  • Školní jídelna má kapacitu 150 strávníků. Školní jídelna před několika lety prošla rekonstrukcí a v současné době plně odpovídá platným hygienickým normám.
  • Budova školy se nachází v centru obce, mimo rušnou vozovku. Mateřská škola je umístěna v druhém patře budovy, základní škola v prvním patře. V suterénu budovy jsou šatny, školní družina, obecní knihovna. K dispozici je rozlehlá školní zahrada a sportovní hřiště.
  • ZŠ a MŠ navštěvují zejména děti z obce Ráječko.