Školská rada

Členové školské rady 2017-2020


Zástupci zřizovatele:
Světla Havlíčková, RNDr. Pavel Henek


Zástupci pedagogických pracovníků školy:
PaedDr. Libuše Filipiová, Mgr. Markéta Růžičková


Zástupci zákonných zástupců žáků:
Ing. Táňa Hájková, Miroslava Kuběnová


Předseda Školské rady:

RNDr. Pavel Henek (zvolený na jednání ŠR ze 2.12.2017)


Zapsal: 4.12.2017 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy