MALÝ ZPRACOVATEL ODPADŮ – Projektový den v 1. oddělení