Nepřehlédněte

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Ráječko


  • Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, je příspěvková organizace, která sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má právní subjektivitu, zřizovatelem je Obec Ráječko.
  • Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko vznikla sloučením obou škol k 1. 7.2005 do jednoho právního subjektu. Dříve působily obě školy v samostatných budovách, během října 2005 došlo k přestěhování základní školy do budovy mateřské školy. Přestěhování základní školy bylo historickou událostí pro celou Obec Ráječko. V původní budově na kopečku u silnice základní škola působila dlouhých 150 let.
  • V roce 2015 byla školní budova přistavena o další moderní prostory.
  • Základní škola je málotřídní se čtyřmi třídami s celkovou kapacitou 90 žáků, výuka se uskutečňuje v 1. – 5. ročníku. První, druhý a třetí  ročník jsou samostatné třídy, další třídu tvoří spojený 4. a 5. ročník. V současné době navštěvuje základní školu 59 žáků.
  • Mateřská škola je trojtřídní, v současně době navštěvuje celkem 72 dětí třídy Ježečků, Žabiček a Soviček.
  • Školní družina má dvě oddělení, které navštěvuje 50 žáků.
  • Školní jídelna má kapacitu 150 strávníků. Školní jídelna před několika lety prošla rekonstrukcí a v současné době plně odpovídá platným hygienickým normám.
  • Budova školy se nachází v centru obce, mimo rušnou vozovku. Mateřská škola je umístěna v druhém patře budovy, základní škola v prvním patře. V suterénu budovy jsou šatny, školní družina, obecní knihovna. K dispozici je rozlehlá školní zahrada a sportovní hřiště.
  • ZŠ a MŠ navštěvují zejména děti z obce Ráječko a ze sousedních obcí Spešov, Horní Lhota.